Aanbesteden en uitvoeren

Wanneer u het hele traject van planvorming tot en met subsidieverlening hebt doorlopen, dan is het tijd voor de uitvoering. Maar hoe gaat u dit organiseren en wat is daar allemaal voor nodig? Particulier Natuurbeheer Nederland kan u in ook deze fase helpen. Van het aanvragen van de benodigde vergunningen tot het selecteren van de beste aannemer, wij regelen het graag voor u.

Particulier Natuurbeheer Nederland weet welke vergunningen u waar moet aanvragen. Afhankelijk van welke inrichtingsmaatregelen uitgevoerd moeten worden, dienen deze aangevraagd te worden bij Rijk, provincie, gemeente en/of waterschap.

Het selecteren van de beste aannemer voor uw natuurontwikkeling is vaak een lastig karwei. Waar moet u ze zoeken en zijn ze wel goed? Hoe vertaalt u het inrichtingsplan naar een werkomschrijving, een zogenaamd bestek, zodat de aannemer weet wat hij moet doen? En wordt het wel uitgevoerd volgens de regels van de subsidieverstrekker? Particulier Natuurbeheer Nederland heeft ruime ervaring in het vertalen van het inrichtingsplan naar een RAW-bestek, de standaard in de Nederlandse aannemerswereld. Deze vertaalslag wordt gesubsidieerd en staat als dusdanig ook in de subsidieverlening.
Na het schrijven van het bestek volgt de aanbesteding, een procedure om de best mogelijke aannemer voor de laagst mogelijke prijs te krijgen. Door het gebruik van een RAW-bestek weet u zeker dat alle aannemers voor hetzelfde inschrijven en dat er achteraf geen conflicten ontstaan door interpretatieverschillen.

Als u dan een aannemer heeft gevonden, deze weet wat hij moet doen en gaat aan de slag, dan kan het zijn dat hij vraagt om een bouwvergadering, hij komt met termijnstaten, of er gebeurt onverwachts iets waar u vooraf geen rekening mee heeft kunnen houden. Ook op dit soort momenten kunt u onze hulp inschakelen. Wij nemen de directievoering over het project van u over, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Directievoering wordt vanuit de subsidieverlener vergoed.

Tijdens de uitvoeringsfase zal er ook toezicht moeten zijn op de aannemer. U maakt uw afspraken met de aannemer, maar deze zit zelf meestal niet op de machine. Het toezicht is bedoeld om kleine zaken direct recht te kunnen zetten, bijvoorbeeld wanneer er buiten de afgesproken rijpaden wordt gereden of wanneer er wordt gewerkt op een plek waar het helemaal niet hoeft. Dan kan de toezichthouder ingrijpen en corrigeren. Het kan voorkomen dat u hier zelf geen tijd voor heeft of dit liever overlaat aan een deskundige partij. Dan kunnen wij het toezicht van u overnemen. Ook dit is opgenomen in de subsidieverlening.

Heeft u nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
 

 
Aanbesteden en uitvoeren