Aanvragen subsidie natuurbeheer 2012

Datum bericht: 23 september 2011

De aanvraagperiode voor natuurbeheersubsidies via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer loopt van 15 november tot en met 31 december 2011. Bron: Portaal Natuur en Landschap

 
Actueel